Adana İl Sağlık Müdürlüğü

Arşivde Ara


Gelişmiş Arama

Obezite/Diyabet Ve Hareketli Yaşam Fotoğraf Yarışması

Obezite/Diyabet Ve Hareketli Yaşam Fotoğraf Yarışması

Kategori  Kategori : Duyurular
Yorumlar  Yorum Sayısı :
Okunma  Okunma : 1007
Tarih  Tarih : 24 Ocak 2012, 15:07

12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto

OBEZİTE/DİYABET VE HAREKETLİ YAŞAM FOTOĞRAF YARIŞMASINA SENDE KATIL

 

Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde hazırlanarak hayata geçirilen “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı (2010-2014)” kapsamında; fotoğraf sanatına gönül vermiş amatör-profesyonel tüm sağlık çalışanları tarafından sunulacak fotoğraflarla bir görsel bellek oluşturulması hedeflendiğinden, Obezite/Diyabet(Amaç: Obezite/Diyabetin toplum sağlığı üzerindeki etkisinin fotoğraflanmasıdır) ve Hareketli Yaşam(Amaç:Fiziksel aktivitenin birey ve toplum sağlığı üzerindeki etkisinin fotoğraflanmasıdır)  kategorilerinde fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

Söz konusu yarışmanın süresi 13 Nisan 2012 tarihine kadar uzatılmıştır. Yarışmaya ait teknik şartnameye Müdürlüğümüz web sayfasından ulaşılabilinmektedir.

 

 

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTNAMESİ

 

1-Yarışmaya; Amatör ve profesyonel fotoğraf sever tüm sağlık personeli( seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları dışında) katılabilecektir.

2- Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar, sayısal ortama aktarılmış olmalıdır( Kart baskı olarak gönderilen fotoğraflar kabul edilmeyecektir). Fotoğraflar renkli olarak gönderilecektir. Bir yarışmacı her kategoriye en fazla 3 (üç) fotoğrafla katılabilir. Daha önce başka bir yarışmada ödül almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.

a) Katılımcı yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul beyan ve taahhüt eder(Ödül alan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan aldıkları ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınacaktır).

b) Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır (Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda, ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuku sorumluluğu katılımcıya ait olacaktır).

3-Katılımcılar, anlatım biçiminde özgürdürler(Yarışmaya gönderilen fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından, fotoğrafa konu olan kişilerin, çocuk veya çocukların ailelerinin; çekilen fotoğrafın yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafların basılı ve görsel yayın organları ile internet ortamında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir). Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu, yarışmacıya ait olacaktır.

4- Fotoğraflar; kısa kenarı 20 cm. den az, uzun kenarı 45 cm. den çok olmamak kaydıyla, 300 dpi çözünürlükte ve JPG formatında CD veya DVD  ye kayıt edilerek, kayıt formu ile gönderilecektir.

5- Yapıtların kaydedildiği CD veya DVD’ler, posta veya kargo sırasında zarar görmeyecek şekilde paketlenerek, yarışma sekreteryasının adresine (Nursel AKINCI ve Zahide BEŞER- Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksek Aktiviteler Daire Başkanlığı Sağlık-1 Sok. No:53 Sıhhiye/ANKARA Tel. 0 312 430 70 94/1392-1390-1359 Faks: 0 312 433 00 87

e-posta: sbobezite@gmail.com) gönderilecektir. Sağlık Bakanlığı posta veya kargo sırasında oluşabilecek hasarlardan, kayıtlardan veya gecikmelerden dolayı sorumlu tutulamaz. e-pota ile gönderilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

a) Fotoğrafların kaydedildiği CD/DVD üzerine silinmeyecek şekilde, 6 rakam veya harften oluşan bir rumuz (örn:65A32B) yazılacaktır. CD/DVD ye kaydedilen eserlere ise, katılım formuna yazılan sıraya göre; Rumuz-1, Rumuz-2, …(Örn.65A32B-1,65A32B-2) şeklinde dosya adları verilecektir. Bu bilgilerin noksan olması, fotoğrafların değerlendirmeye alınmaması anlamına gelecektir.

b) Katılım formu doldurulup imzalandıktan sonra, fotoğrafların kaydedildiği CD/DVD ile birlikte bir zarfa konularak zarfın ağzı yapıştırılacak ve üzerine yalnızca RUMUZ yazılacaktır. Üzerine RUMUZ yazılan zarf ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konularak, posta veya kargoyla gönderilecektir.

6- Ödül alan fotoğraflar sağlık bakanlığı tarafından açıklanacaktır. Bakanlık bu yapıtları tanıtım amaçlı olarak kendi yayınlarında(her türlü medya) ve internet sitesi gibi benzeri digital ortamlarda fotoğrafçının ismini açık olarak belirtmek kaydıyla kullanabilecek, bunun için ayrıca bir telif hakkı ödenmeyecektir. Kullanım hakkı Sağlık Bakanlığı ve fotoğraf sahibinin olacaktır. Fotoğrafların Bakanlık dışında üçüncü şahıslar tarafından ve kurumlarca izinsiz kullanımı durumunda sanatçı, fikir ve sanat eserleri kanunundan doğan haklarını tek başına kullanacaktır.

7-Katılımcılar, katılım formunu imzalayarak yarışmaya katılacaklardır. İmzasız form ile gönderilen fotoğraflar yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmaya katılan fotoğrafçılar, imzaladıkları formla, bu şartnamede belirtilen bütün koşulları kabul etmiş sayılacaklardır.

8-Seçici kurul en az üç üyenin bir araya gelmesiyle toplanarak; Değerlendirme sonrasında, bir değerlendirme tutanağı hazırlanacaktır.Toplantı tarihinde en az üç kurul üyesini bir araya gelememesi durumunda, toplantı bir sonraki tarihe ertelenecektir.

9-Yarışma sonrasında veya sergileme sırasında, şartnameye uymayan yapıtların tespiti halinde, derecesi ve ödülü geri alınacaktır.Yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur.Yarışma iptal edilmeyecektir.Yerine başka eser konulmayacak derece ve ödül boş bırakılacaktır.

10-Yarışma sonuçlar Sağlık Bakanlığı (www.beslenme.saglik.gov.tr) Internet sitesinde duyurulacaktır.

11-Yarışmaya gönderilen CD/DVD’ler geri iade edilmeyecektir.

 

                             YARIŞMA TAKVİMİ

 

Son Katılım Tarihi                        :13 Nisan 2012

Seçici Kurul Toplantısı Tarihi        :24 Nisan 2012

Sonuç Bildirme Tarihi                   :03 Mayıs 2012

Ödül Töreni                                 :23 Mayıs 2012

 

                             SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

 

1)      Uzm. Gıda Müh.Cengiz KESİCİ

2)      Dr.Dyt.Biriz ÇAKIR

3)      Kimya Yük.Müh.Nursel AKINCI

4)      Zir.Müh.Zahide BEŞER

5)      İletişim Uzm.Aslı ÇİÇEN

6)      Dr.Haluk SARGIN Fotoğraf Sanatçısı

 

                           ÖDÜLLER: Her iki kategoride ayrı ayrı verilecektir.

 

Birincilik Ödülleri                 :600D Digital Fotoğraf Makinesi

İkincilik Ödülleri                   :Laptop

Üçüncülük Ödülleri               :Netbook

 

Mansiyon       :250.00 TL.

Mansiyon       :250.00 TL.

Mansiyon       :250.00 TL.

 

 

           TÜM KATILIMCILARA ŞİMDİDEN BAŞARILAR DİLİYORUZ.